lördag 21 september 2013

Ett höstligt galleri

Ser du hjärtat? Små upptäckter gör en lycklig


Som en målning. Naturen själv skapar tavlor.

Gamla flaskor i ett gammalt hus.