söndag 17 juni 2018

Ser och tror.

"Människan ser det hon har för ögat..."
Vad är det jag ser och vad är det jag vill se?

Det jag ser är lite beroende på var i livet jag är och vad jag bär på.

Betraktar gärna det lilla i det stora sammanhanget.
                                                                                      
Ser en kort stund på det som har varit.

Om jag ännu inte ser det helt klart vågar jag lita på det jag ser. 

Fylls av liv från en frisk källa...

.... och litar på att det bär.