torsdag 28 januari 2016

På besök hos Fris-Kristinas

Vägen leder till en backstuga. fortsätt att gå…


 ….och där ligger den.
 Backstugan byggdes omkring 1890 av soldaten Johan Fris och hans hustru Kristina Olsdotter.


              Rester av eldstaden.                                                                 Delar av köket.
De levde och bodde här tillsammans med sin dotter Emma.
År 1904 dog Johan. Änkan Kristina bodde sedan kvar i stugan fram till slutet av 1920-talet.
Sina sista år tillbringade Fris-Kristina " på hemmet".
Stugan revs i början av 1930-talet.Påverkat av väder och vind. Kanske även av skogsmaskiner.


Det finns tre olika vägar/ stigar man kan gå till Fris-Kristinas. Från norr, öster och den första bilden från väster.


Där framme i ljuset ligger backstugan.

fredag 8 januari 2016

En liten bit av Säveån

Genuin svensk landsbygd. Stillhet, ro och vintrigt.Isen har inte fått övertaget. Solstrålarna leker i rimfrosten.Säveån är lång. Sträcker från Vänga, norr om sjön Säven och rinner genom bl a Vårgårda och Alingsås på väg ner till Göteborg och ut i havet.