tisdag 9 oktober 2018

Låt dig förändras

Vissa dagar kan vara liksom färdiga. Redan tillrättalagda. 


Så plötsligt förändras det färdiga och blir något annat.


Det vardagliga och invanda får ge vika för ett nytt sätt att se.

Vidga din blick. Se det möjliga i det omöjliga.

 Det ger ett djup inom dig och en stillhet.

Och det bär frukt.