fredag 12 april 2019

Mitt i Livets flöde.


Mitt i livets flöde. Något oväntat sker.


Kastas utför i känsloströmmen. Tappar focus för ett ögonblick.

Livsfloden fortsätter, oavbrutet.
Vänta, jag behöver stanna upp!

Svårt att sortera. Försöker förstå.
Frågor hopar sig.

Påverkas och berörs från olika håll.
Kanaliserar och bearbetar.


Sträcker min hand uppåt för att få fäste.
Tack att du finns Gud.