tisdag 9 oktober 2018

Låt dig förändras

Vissa dagar kan vara liksom färdiga. Redan tillrättalagda. 


Så plötsligt förändras det färdiga och blir något annat.


Det vardagliga och invanda får ge vika för ett nytt sätt att se.

Vidga din blick. Se det möjliga i det omöjliga.

 Det ger ett djup inom dig och en stillhet.

Och det bär frukt.

onsdag 12 september 2018

Tappa focus


Vardagssnärjet tar över. Det är inget speciellt men blir ändå snärjigt.

Känner mig fångad. Hittar inte rätt.

Vrider mig åt höger...

...vrider mig åt vänster. 
Splittrad i tanken.

Stannar upp och anar konturer igen om än lite oklart.

Och så plötsligt faller "bitarna" på plats. Härligt!

lördag 11 augusti 2018

Aldrig ensam

I mitt inlägg idag använder jag mig av mina målade tavlor.
Ut ur mörkret in i ljuset.
Vågar jag gå?
"Jag är med dig".
    
Omsluten

Tryggheten finns inom mig. Jag går.....

tisdag 17 juli 2018

Utmanar mig själv.

Nyligen gjorde jag en resa. Både till det yttre och det inre.
Gick på spångar och stigar...

...och reste med tåg genom skogar och över broar. 

Kom till gamla"gärsgårdar"...

....och cyklade förbi sommarängar.
Varierande natur och färdsätt precis som i livet.


Men så bestämmer jag mig att växla spår och utmana mig själv.

Ger mig ut på en vandring uppåt. Steg för steg tar jag mig framåt och uppåt.
Ibland går jag liksom sicksack på berget.

Stannar upp flera gånger. Njuter av utsikt och insikt.
Vidgar mina egna vyer. Låter sinnena öppnas upp.

Så når jag då målet för denna utmaning.Vid det sista steget sträcks en hand ut till hjälp och jag kommer upp.
Jag står nästan precis mitt i Sverige, kan går runt och se åt norr, öster, söder och väster.
För mig så stort.
På vägen hem möter jag uppmuntrande ord.

söndag 17 juni 2018

Ser och tror.

"Människan ser det hon har för ögat..."
Vad är det jag ser och vad är det jag vill se?

Det jag ser är lite beroende på var i livet jag är och vad jag bär på.

Betraktar gärna det lilla i det stora sammanhanget.
                                                                                      
Ser en kort stund på det som har varit.

Om jag ännu inte ser det helt klart vågar jag lita på det jag ser. 

Fylls av liv från en frisk källa...

.... och litar på att det bär.

torsdag 24 maj 2018

Fri som fågeln.

Numera har jag en hamn att utgå från. Stabil och säker.

Ger mig ut på en seglats.

Får passa mig för träsk. Lätt att fastna i.

Ser lovande ut till en början. Lugnt vatten.

Fångas av det vackra mönstret, ser inte vart det leder.

Det "vackra" störtar rakt ner. Faller ner i en brusande flod.

Där når ljuset mig och ......

........jag lyfts upp och blir fri som fågeln.

tisdag 1 maj 2018

Befrielse

Svårt att gå vidare.

Bunden och kringgärdad.

Skrufs som tyngde ner mig.

Tårarna rinner sakta nedför min kind. 

Vågor av livets vatten sköljer igenom mig.

Plötsligt blir det så ljust.

Blicken klarnar. Omgivningen blir så vackert.

Känner mig fri som fågeln.