onsdag 12 september 2018

Tappa focus


Vardagssnärjet tar över. Det är inget speciellt men blir ändå snärjigt.

Känner mig fångad. Hittar inte rätt.

Vrider mig åt höger...

...vrider mig åt vänster. 
Splittrad i tanken.

Stannar upp och anar konturer igen om än lite oklart.

Och så plötsligt faller "bitarna" på plats. Härligt!